Lid van De Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten Lid van KP Lid van de Nederlandse vereniging voor parodontologie Lid van nvvp

Annemieke Kuijkens

In 1985 afgestudeerd als mond­hygiënist aan de Mond­hygiënis­ten­op­leiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam (tegenwoordig ACTA) en eigenaar van de praktijk Mondhygiënisten aan de Kade. Lees verder...

De mondhygiënist

Wat doet een mondhygiënist, waaraan moet ze voldoen, wanneer is het verstandig om naar een mond­hygiënist te gaan, heb ik een verwijsbrief nodig en hoe zit het met vergoedingen? Antwoorden op deze vragen lees je hier.

Annemieke Kuijkens, mondhygiënist

Annemieke Kuijkens, mondhygiënist bij MADK

In 1985 ben ik afgestudeerd als mond­hygiënist aan de Mond­hygiënis­ten­op­leiding van de Vrije Universiteit te Amsterdam (tegenwoordig ACTA).

Vanaf 1985 ben ik werkzaam geweest in diverse algemene tandartspraktijken. In 1999 heb ik mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid behaald (Hoger Gezondheidszorg Onderwijs Vrije Universiteit) en ben gedurende negen jaar parttime werkzaam geweest als docent bij de Opleiding tot Mond­hygiënist in Groningen en Amsterdam. Ik ben 10 jaar actief geweest bij de Nederlandse Vereniging van Mond­hygiënis­ten als commissielid Bijscholing en als redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Mond­hygiëne.

Mijn liefde voor het vak ligt echter bij de praktijk en de parodontologie. Het zelfstandig werken en het te maken hebben met individuele mensen zijn voor mij de pijlers voor het vak van mondhygiënist. Mijn interesse en specialisatie ligt in de preventie en behandeling van tandvleesaandoeningen. Mijn kracht ligt in rust, openheid en tijd nemen voor de mens. Kwalitatief hoogwaardige mondzorg tot op hoge leeftijd. In 2007 ben ik in de praktijk van tandarts E.R.H. Kuijpers gestart met een vrijgevestigde praktijk. In 2013 is mijn praktijk verhuisd naar de Linnaeuskade. De samenwerking met tandarts Kuipers blijft in stand.

De Mondhygiënist


Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.
De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.


De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie én het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:
 • Het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto's en/of gebitsafdrukken
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • Het aanbrengen van een 'laklaag' op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen)
  het polijsten van vullingen
 • Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
 • Ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen

Iedereen die een goede (thuis)mondzorg aan wil leren kan een afspraak maken bij de mondhygiënist voor professionele preventieve mondzorg.
Doel: het voorkomen van problemen en ingrijpende behandelingen in de mond.
Wij adviseren extra mondzorg als een of meer van de volgende zaken aan de orde zijn:


 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • Tanden of kiezen los gaan staan
 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • Het tandvlees terugtrekt
 • Er regelmatig gaatjes ontstaan
 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • Er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • Mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld.


De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, onder andere:

 • In een praktijk van een tandarts of tandarts-parodontoloog
 • In een eigen praktijk (vrije vestiging)
 • In een praktijk van een kaakchirurg of orthodontist
 • In een ziekenhuis of psychiatrische instelling
 • In een instelling voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte mensen
 • Bij een universiteit of militair geneeskundige dienst
 • Bij een Gemeentelijke Gezondheids Dienst
 • In een verpleeghuis
 • Bij een opleiding mondhygiëne aan een Hogeschool
 • In de commercie

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.